Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ritratti

Milied 2017
Novena tal-Milied 2017
Jum il-Festa Parrokkjali (3 ta Dicembru 2017)
Lejlet il-Festa Parrokkjali (2 ta Dicembru 2017)
Tridu ta' Sant' Andrija 2017
Serata Divertenti ta' Sant Andrija (25 ta' Novembru 2017)
Sportsfest 2017
Quddiesa b'Radd il-Ħajr lis-Seminarista Joseph Bajada
Liturgika tal-Qalb ta' Gesu (23 ta Gunju 2017)
Vestizzjoni tal-Abbatini (22 ta Gunju 2017)
Grupp & Marċ brijuz (18 ta' Ġunju 2017)
Purċissjoni u Barka Sagramentali (18 ta' Ġunju 2017)
Pontifkal (18 ta' Ġunju 2017)
Marċ & Nar ta' Art (17 ta' Ġunju 2017)
Traslazzjoni Solenni & Konċelebrazzjoni Solenni (17 ta' Ġunju 2017)
Quddiesa tal-Morda
Dimostrazzjoni bl-istatwa tal-Qalb ta' Gesu'
Tridu
Festa Tfal (11 ta' Ġunju 2017)
Ħruġ tal-Istatwa tal-Qalb ta' Ġesu' minn-niċċa (9 ta' Ġunju 2017)
9 Ġimgħat tal-Qalb ta' Ġesu' 2017
Play 7 Kelmiet
Dimostrazzjoni bl-irxoxt (16 ta April 2017)
Sibt il-Ghid (15 ta April 2017)
Ġimgħa Kbira (14 ta April 2017)
Ħamis ix-Xirka ( 13 ta April 2017 )
Hadd il-Palm
Quddiesa f'Jum id-Duluri 2017
Purċissjoni tar-Rdentur 2017