Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ritratti

9 Ġimgħat tal-Qalb ta' Ġesu' 2017
Play 7 Kelmiet
Dimostrazzjoni bl-irxoxt (16 ta April 2017)
Sibt il-Ghid (15 ta April 2017)
Ġimgħa Kbira (14 ta April 2017)
Ħamis ix-Xirka ( 13 ta April 2017 )
Hadd il-Palm
Quddiesa f'Jum id-Duluri 2017
Purċissjoni tar-Rdentur 2017
Milied 2016
Novena tal-Milied 2016
Jum il-Festa parrokkjali ta Sant Andrija (27 ta Novembru 2016)
Lejliet il-Festa Parrokkjali (26 ta Novembru 2016)
Zjara tal-President ta' Malta E.T. Mary Louise Coliero Preca fil-parrocca taghna (25 ta Novembru 2016)
Ikla Tradizzjonali ta' Sant Andrija (25 ta Novembru 2016)
Tridu ta' Sant Anrdija Appostlu 2016
Kuncert bl-Orgni (20 ta Novembru 2016)
SportsFest 2016
Marċ u Nar tal-Art (18 ta' Gunju 2016)
Translazzjoni Solenni u Koncelebrazzjoni (18 ta' Gunju 2016)
Dimostrazzjoni bl-istatwa tal-Qalb ta' Gesú (17 ta' Gunju 2016)
Arti fil-Knisja