Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ritratti

Milied 2016
Novena tal-Milied 2016
Jum il-Festa parrokkjali ta Sant Andrija (27 ta Novembru 2016)
Lejliet il-Festa Parrokkjali (26 ta Novembru 2016)
Zjara tal-President ta' Malta E.T. Mary Louise Coliero Preca fil-parrocca taghna (25 ta Novembru 2016)
Ikla Tradizzjonali ta' Sant Andrija (25 ta Novembru 2016)
Tridu ta' Sant Anrdija Appostlu 2016
Kuncert bl-Orgni (20 ta Novembru 2016)
SportsFest 2016
Jum il-Festa Titulari 19 ta' Gunju 2016
Marċ u Nar tal-Art (18 ta' Gunju 2016)
Translazzjoni Solenni u Koncelebrazzjoni (18 ta' Gunju 2016)
Quddiesa tal-Morda li fiha gie amministrat is-Sagrament tal-Grizma tal-Morda (18 ta' Gunju 2016)
Dimostrazzjoni bl-istatwa tal-Qalb ta' Gesú (17 ta' Gunju 2016)
Tridu tal-Qalb ta' Gesu 15 - 17 Gunju 2016
Bar-B-Q b’risq il-Festa fuq iz-zuntier
Solennita’ Liturġika tal-Qalb Mqaddsa ta’ Ġesù 3 ta Gunju 2016
Kwaranturi 2016
Ħruġ tal-Istatwa Majestuża tal-Qalb ta' Ġesu min-niċċa (27 ta Mejju 2016)
Velja Djocesana ta' Pentekoste
Celebrazzjoni Djocesana li saret fil-Knisja Taghna ghat-Tfal li se jaghmlu il-Grizma ta' Isqof ( 29 ta April 2016 )
Ġimgħat tal-Qalb ta Ġesu 2016
Purċissjoni tar-Rxoxt 27 ta Marzu 2016
Sibt il-Ghid 26 ta Marzu 2016
Gimgha il-Kbira 25 ta Marzu 2016
Hamis ix-Xirkla 24 ta Marzu 2016
Kuncert 'Miseri Cordes Sicut Pater' mil-Chorus Urbanus 21 ta Marzu 2016
Quddiesa u Purcissjoni tad-Duluri 18 ta Marzu 2016
Arti fil-Knisja