Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ritratti

Purcissjoni tal-Madonna tar-Ruzarju (6 ta Ottubru 2019)
Radd il-Hajr lil Ex Kappillan Fr John Muscat (29 ta'Settembru 2019)
Ftuh tas-Sena Skolastika
Sportsfest 2019
Festa tas-Salvatur (6 ta Awwissu 2019)
Liturgika tal-Qalb ta' Gesu (28 ta Gunju 2019)
Kwaranturi (2019)
Dimostrazzjoni (14 ta Gunju 2019)
Lejlet il-Festa (15 ta Gunju 2019)
Jum il-Festa (16 ta' Gunju 2019)
Tridu tal-Qalb ta Gesu (2019)
60 Anniversarju mill-Ordinazzjoni Sacerdotali ta' Dun Ruzar Borg (11 ta' Gunju 2019)
Vestizzjoni tal-Abbatini l-Godda (8 ta' Gunju 2019)
BBQ tal-Festa (6 ta Gunju 2019)
hrug tal-Vara min Nicca (31 ta Mejju 2019)
Disa Gimghat tal-Qalb ta' Gesu 2019
Dimostrazzjoni bir-Irxoxt (21 ta April 2019)
Sibt il-Ghid (20 ta April 2019)
Gimgha il-Kbira (19 ta April 2019)
Hamis Ix-Xirka (18 ta' April 2019)
Play Ikkundannat (17 ta' April 2019)
Septem Verba (15 ta'April 2019)
Quddiesa u Purcissjoni tad-Duluri (12 ta April 2019)
Merbha Fostna il Kwadru tal-Madonna ta Pinu (23 -24 ta Jannar 2019)
Milied 2018
Presepju Gdid ghal-Knisja parrokkjali taghna
Novena tal-Milied 2018
Jum il-Festa ta' Sant Andrija (2 ta Dicembru 2018)
Lejlet il-Festa Parrokkjali ta Sant' Andrija (1 ta' Dicembru 2018)
Tridu f'Gieh Sant' Andrija Appostlu (2018)