Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ritratti

Disa Gimghat tal-Qalb ta' Gesu 2019
Dimostrazzjoni bir-Irxoxt (21 ta April 2019)
Sibt il-Ghid (20 ta April 2019)
Gimgha il-Kbira (19 ta April 2019)
Hamis Ix-Xirka (18 ta' April 2019)
Play Ikkundannat (17 ta' April 2019)
Septem Verba (15 ta'April 2019)
Quddiesa u Purcissjoni tad-Duluri (12 ta April 2019)
Merbha Fostna il Kwadru tal-Madonna ta Pinu (23 -24 ta Jannar 2019)
Milied 2018
Presepju Gdid ghal-Knisja parrokkjali taghna
Novena tal-Milied 2018
Jum il-Festa ta' Sant Andrija (2 ta Dicembru 2018)
Lejlet il-Festa Parrokkjali ta Sant' Andrija (1 ta' Dicembru 2018)
Tridu f'Gieh Sant' Andrija Appostlu (2018)
Sport Fest 2018
Il-25 Anniversarju tal-inkurunazzjoni tal-Inkwadru Titulari (it-Tnejn 18 ta' Gunju 2018)
Jum il-Festa Titulari (il-Hadd 17 ta' Gunju 2018)
Lejlet il-Festa Titulari (is-Sibt 16 ta' Gunju 2018)
Dimostrazzjoni (il-Gimgha 15 ta' Gunju 2018)
Tridu 2018
Festa Tfal (il-Hadd 10 ta' Gunju 2018)
BBQ Kbir tal-Festa (is-Sibt 9 ta' Gunju 2018)
Anniversarju miz-Zwieg (is-Sibt 9 ta' Gunju 2018)
Liturgika tal-Qalb ta' Gesu (il-Gimgha 8 ta' Gunju 2018)
Kwaranturi
Hrug tal-istatwa Maestuza tal-Qalb ta' Gesu minn Nicca (1 ta' Gunju 2018)