Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Merħba fis-Sit tal-Parroċċa tal-Qalb ta' Ġesù

Nistednukom biex ssibu dan is-sit għal-qalbkom. Permezz tiegħu tistgħu timxu il-mixja tal-fidi fl-attivitajiet u ċelebrazzjonijiet li jsiru fil-parroċċa tagħna tal-Qalb Mqaddsa ta' Ġesu, Għawdex.

J'alla ssibu l-hena u il-mistrieħ ta' qalbkom fil-ħniena nfinita tal-Qalb Mqaddsa ta' Ġesu u tberikom.

Ic-Celebrazzjonijiet fl-Ghajn il-Kbira f'gieh il-Milied ta' Sidna Gesu KristuIs-Sigra tal-KaritaL-Ikla tal-MiliedProgramm tal-Festa ta Sant Andrija 2023l-Ikla tal-Festa Sant' Andrija 2023Il-Jiem Gheziez tal-Bidu ta' NovembruNaghmlu Festa lill-Qaddisin KollhaTombla fis-Sala Parrokkjali

b'rizq il-Knisja


Niltaqghu Madwar il-Kelma t'AllaIl-Festa Parrokkjali tar-RuzarjuNibdew Sena Skolastika GdidaStediniet lill-Bdiewa

li ghandhom ghelieqi fit-Territorju tal-Parrocca.


Il-Festa tar-RuzarjuSports Fest 2023BBQ Sportsfest 2023BBQ tal-Festa 2023Hinijiet tal-Quddies fis-Santwarju tal-FontanaBBQ tal-Festa 2023Programm tal-Pellegrinagg Storiku tac-Centinarju fil-ParrocciId-Disa Gimghat tal-Qalb ta' Gesu 2023Ikla Maltija

b'rizq il-Parrocca Taghna


Il-Gimgha Mqaddsa 2023Bejgh ta' Qassatatil-Hadd 19 ta' Marzu 2023Il-Purcissjoni - Pageant tal-PassjoniL-Ezercizzi ghal KulhaddL-Ewwel Gimgha tax-XaharMument Spiritwali u Komunitarju fuq KemmunaIl-Gimghat tar-Randan FilghaxijaRandan 2023Tifkira SpecjaliGhajnuna Immedjata lill-Popli milquta fit-Turkija u s-Sirja