Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ritratti

Lejlet il-Festa Parrokkjali (2 ta Dicembru 2017)

Translazzjoni tar-Relikwija ta' Sant' Andrija Appostlu
Koncelebrazzjoni Solenni mmexxija minn Mons Ruzar Borg