Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ritratti

Jum il-Festa Parrokkjali (3 ta Dicembru 2017)

Pontifikal Solenni mmexxi minn Mons Isqof Mario Grech
Hrug tal-Purcissjoni mmexxija min Dun John Meilak bl-istatwa artistika u devota ta Sant' Andriija
Nar tal-Art mekkanizzat