Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ritratti

Jum il-Festa parrokkjali ta Sant Andrija (27 ta Novembru 2016)

Pontifikal Solenni mmexxi minn Mons Isqof Mario Grech
Purcissjoni mmexxija minn Dun Geoffrey Attard
Nar sinkronizzat
Loghob tan-nar tal-Art