Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ritratti

Festa Tfal (il-Hadd 10 ta' Gunju 2018)