Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ritratti

Kwaranturi

It-Tieni Jum tal-Kwaranturi u Jum l-Abbatini ( il-Hamis 7 ta' Gunju 2018)
L-ewwel Jum tal-Kwaranturi . Jum il-Katekisti (Erbgha 6 ta' Gunju 2018)