Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ritratti

Anniversarju miz-Zwieg (is-Sibt 9 ta' Gunju 2018)