Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Solennita tad-Dedikazzjoni tal-Knisja u l-Ftuh tac-Centinarju