Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Statwa gdida tal-Kolonna fil-Knisja Parrokkjali taghna