Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Bazaar

Żommu dawn id dati: BAZAAR  mit-Tnejn 22 t’Ottubru sal-Ħadd 11 ta’ Novembru 2018.  Minn jixtieq joffri xi oġġetti għal Bazaar jista’ iġibhom fid-dar parrokkjali. Jekk joghgobkom igibux hwejjeg ghax ma ghandniex bzonn. Grazzi.
 
Fontana Parish Bazaar in aid of the restorations of the church's facade, will take place from 22 October till 11 November at Saint Francis Square. Come and see and you will find something you like for sure.