Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Solennita Liturgika tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu