Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Karnival Party ghal-Tfal

Attivita ghat-tfal kollha gewwa c-centru nhar is-sibt 10 ta' Frar wara l-quddiesa tat-tfal tad-disgha. Fejn jkollhom diversi loghob, rigali u ikel.Kif ukoll ghal sena ohra ser jerga jkollna l-kompetizzjoni tal-isbah kostum. It-tfal tad-dutrina qed tinghatalhom consent form li ghandha tinghata lil kappillan jew lil xi membru sa mhux aktar tard mill-gimgha 9 ta' Frar f' nofs inhar. Min ma ghandux din il-formula jista jsaqsi ghalija permezz ta' messagg fuq Face Book tal-Parrocca
Donazzjoni ta' 2euros
Grazzi mill-qalb