Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Il- Logo ufficcjali tal- festi specjali tal- 2018.