Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ritratti

9 Gimghat tal-Qalb ta Gesu (2022)
Dimostrazzjoni bl-Istatwa ta Kristu Rxoxt (17 ta April 2022)
Il-Vgili tal-Qawmiem (16 ta April 2022)
Gimgha Kbira (15 ta April 2022)
Hamis ix-Xirka (14 ta April 2022)
Purcissjoni Penitenzjali (11 ta' April 2022)
Jum il-Konsagrazzjoni tal-Knisja (29 ta Jannar 2022)
Milied 2021
Novena (2021)
Liturgika ta Sant Andrijs (30 ta Novembru 2021)
Tridu ta' Sant' Andrija (2021)
Mument ta Talb ghaz-Zgghazagh (26 ta' Novembru 2021)
il-Jum Dinji tal-Fqir (14 ta' Novembru 2021)
Quddiesa ta' Radd il-Hajr lil Fr Joseph Attard u lil Marlon Bajada (11 ta Settembru 2021)
Quddiesa Solenni mill-Kappillan (20 ta' Gunju 2021)
Pontifikali (20 ta' Gunju 2021)
Vgili tal-festa Titulari (19 ta' Gunju 2021)
Tridu (2021)
Mumenti ta' Talb ghaz-Zghazagh (13 ta' Gunju 2021)
Is-Solennita Liturgika tal-Qalb ta' Gesu (11 ta Gunju 2021)
Adorazzjoni ghas-Sacerdoti (11 ta' Gunju 2021)
Kwaranturi (2021)
Serara Fons Aquae (7 ta' Gunju 2021)
id-Disa Gimghat tal-Qalb ta Gesu (2021)
Is-Sibt il-Ghid (3 ta April 2021)