Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ritratti

Jum il-Konsagrazzjoni u Ftuh tac-Centinarju (29 ta Jannar 2023)
Quddiesa tal-Milied (2022)
Novena (2022)
Liturgika ta Sant Andrija (30 ta Novembru 2022)
Jum il-Festa ta Sant Andrija (27 ta Novembru 2022)
Tridu ta Sant Andrija (2022)
Liturgika tal-Qalb ta Gesu (24 ta Gunju 2022)
Kwaranturi Solenni (2022)
Jum il-Festa Titulari (19 ta Gunju 2022)
Lejlet il-Festa (18 ta Gunju 2022)
Dimostrazzjoni bl-istatwa tal-Qalb ta' Gesu (Data 17 ta Gunju 2022)
Tridu (2022)
Anniversarju taz-Zwieg (Data 13 ta Gunju 2022)
Festa Tfal (data 7 ta Gunju 2022)
Hrug min-Nicca tal-Qalb ta' Gesu (3 ta Gunju 2022)
9 Gimghat tal-Qalb ta Gesu (2022)
Dimostrazzjoni bl-Istatwa ta Kristu Rxoxt (17 ta April 2022)
Il-Vgili tal-Qawmiem (16 ta April 2022)
Gimgha Kbira (15 ta April 2022)
Hamis ix-Xirka (14 ta April 2022)
Purcissjoni Penitenzjali (11 ta' April 2022)