Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ritratti

Pellegrinagg lejn il-Knisja Katidrali tal-Assunta (2 ta Gunju 2023)
Quddiesa tal-Istudenti tas-Seminarju Minuri (2 ta Gunju 2023)
Jum il-Hrug min-Nicca (1 ta Gunju 2023)
9 Gimghat tal-Qalb ta Gesu (2023)
Dimostrazzjoni ta' Kristu Rxoxt (Data 9 ta' April 2023)
Sibt il-Ghid (Data 8 ta' April 2023)
Il-Gimgha l-Kbira (Data 7 ta' April 2023)
Hamis ix-Xirka (Data 6 ta' April 2023)
The Greatest Enigma of the Cross (5 ta April 2023)
Hadd il-Palm (2 ta April 2023)
Purcissjoni Pagent tal-Passjoni (31 ta Marzu 2023)
Jum il-Konsagrazzjoni u Ftuh tac-Centinarju (29 ta Jannar 2023)
Quddiesa tal-Milied (2022)
Novena (2022)
Liturgika ta Sant Andrija (30 ta Novembru 2022)
Jum il-Festa ta Sant Andrija (27 ta Novembru 2022)
Tridu ta Sant Andrija (2022)