Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ritratti

9 Gimghat tal-Qalb ta Gesu (2024)
Hadd il-Ghid (31 ta Marzu 2024)
Sibt il-Ghid (30 ta Marzu 2024)
Gimgha il-Kbira (29 ta Marzu 2024)
Hamis ix-Xirka (28 ta Marzu 2024)
Pellegrinagg bis-statwa tar-Redentur (27 ta Marzu 2024)
Hadd il-Palm (24 ta Marzu 2024)
Purcissjoni Pageant tal-Passjoni f'Jum id-Duluri (22 ta Marzu 2024)
Party ghat-Tfal (28 ta Dicembru 2023)
350 Sena mill-Ewwel Dehra (27 ta Dicembru 2023)
il-Lejl tal-Milied (2023)
kuncert tat-Tfal tad-duttrina (21 ta Dicembru 2023)
Novena (2023)
Purcissjoni bil-Istatwa ta Sant Andrija (3 ta Dicembru 2023)
Pontifikal Solenni (3 ta Dicembru 2023)
Tridu f'Gieh Sant Andrija (2023)
Liturgika ta Sant Andrija (30 ta Novembru 2023)
Purcissjoni tal-Madonna tar-Ruzarju (1 ta Ottubru 2023)
Sena Skolastika (24 ta Settembru 2023)
SportsFest (2023)
Purcissjoni Solenni (18 ta Gunju 2023)
Marc ta Filghodu (18 ta Gunju 2023)
Pontifikal (18 ta Gunju 2023)
Marc tas-Sibt (17 ta Gunju 2023)
Koncelebrazzjoni Solenni (17 ta Gunju 2023)
Tranzlazzjoni Solenni (17 ta Gunju 2023)
Quddiesa tal-Morda (17 ta Gunju 2023)
Marc tad-Dimostrazzjoni (16 ta Gunju 2023)
Pontifikal tal-Festa Liturgika (16 ta Gunju 2023)
Adorazzjoni ghas-Sacerdoti (16 ta Gunju 2023)
Kwaranturi Solenni (2023)
Tridu (13 ta Gunju 2023)
Quddiesa ta Radd il-Hajr bis-Sehem tal-Koppji (12 ta Gunju 2023)
Purcissjoni Qasira bis-Santissmu Sagrament (11 ta Gunju 2023)
Festa Tfal (10 ta Gunju 2023)
Gheluq il-Mitt Sena mit-Tberik tal-Istatwa Titulari (8 ta Gunju 2023)
Ir-Ritorn tal-Istatwa Titulari lejn Is-Santwarju Taghna (7 ta Gunju 2023)
Quddiesa Solenni fil-Bazilika ta San Gorg (6 ta Gunju 2023)
il-Migja tal-Istatwa tal-Qalb ta Gesu fil-Bazilika ta San Gorg (4 ta Gunju 2023)
Pellegrinagg lejn il-Knisja Katidrali tal-Assunta (2 ta Gunju 2023)