Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ritratti

il-Jum Dinji tal-Fqir (14 ta' Novembru 2021)
Quddiesa ta' Radd il-Hajr lil Fr Joseph Attard u lil Marlon Bajada (11 ta Settembru 2021)
Quddiesa Solenni mill-Kappillan (20 ta' Gunju 2021)
Pontifikali (20 ta' Gunju 2021)
Vgili tal-festa Titulari (19 ta' Gunju 2021)
Tridu (2021)
Mumenti ta' Talb ghaz-Zghazagh (13 ta' Gunju 2021)
Is-Solennita Liturgika tal-Qalb ta' Gesu (11 ta Gunju 2021)
Adorazzjoni ghas-Sacerdoti (11 ta' Gunju 2021)
Kwaranturi (2021)
Serara Fons Aquae (7 ta' Gunju 2021)
id-Disa Gimghat tal-Qalb ta Gesu (2021)
Is-Sibt il-Ghid (3 ta April 2021)
il-Gimgha l-Kbira (2 ta April 2021)
Hamis ix-Xirka (1 ta April 2021)
il-116 Anniversarju tal-Konsagrazzjoni
Milied 2020
Novena tal-Milied (2020)
Liturgika ta' Sant' Andrija (30 ta' Novembru 2020)
Il-Vgili tas-Solennita ta' Sant' Andrija (29 ta' Novembru 2020)
Tridu ta' Sant Andrija 2020
Is-Solennita tal-Qalb ta' Gesu (19 ta' Gunju 2020)
Quddiesa tal-Vgili (18 ta Gunju 2020)
Ewwel Gimgha tal-Qalb ta Gesu
Gimgha Mqaddsa (2020)