Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ritratti

Purcissjoni bil-Istatwa ta Sant Andrija (3 ta Dicembru 2023)
Pontifikal Solenni (3 ta Dicembru 2023)
Tridu f'Gieh Sant Andrija (2023)
Liturgika ta Sant Andrija (30 ta Novembru 2023)
Purcissjoni tal-Madonna tar-Ruzarju (1 ta Ottubru 2023)
Sena Skolastika (24 ta Settembru 2023)
SportsFest (2023)
Purcissjoni Solenni (18 ta Gunju 2023)
Marc ta Filghodu (18 ta Gunju 2023)
Pontifikal (18 ta Gunju 2023)
Marc tas-Sibt (17 ta Gunju 2023)
Koncelebrazzjoni Solenni (17 ta Gunju 2023)
Tranzlazzjoni Solenni (17 ta Gunju 2023)
Quddiesa tal-Morda (17 ta Gunju 2023)
Marc tad-Dimostrazzjoni (16 ta Gunju 2023)
Pontifikal tal-Festa Liturgika (16 ta Gunju 2023)
Adorazzjoni ghas-Sacerdoti (16 ta Gunju 2023)
Kwaranturi Solenni (2023)
Tridu (13 ta Gunju 2023)
Quddiesa ta Radd il-Hajr bis-Sehem tal-Koppji (12 ta Gunju 2023)
Purcissjoni Qasira bis-Santissmu Sagrament (11 ta Gunju 2023)
Festa Tfal (10 ta Gunju 2023)
Gheluq il-Mitt Sena mit-Tberik tal-Istatwa Titulari (8 ta Gunju 2023)
Ir-Ritorn tal-Istatwa Titulari lejn Is-Santwarju Taghna (7 ta Gunju 2023)
Quddiesa Solenni fil-Bazilika ta San Gorg (6 ta Gunju 2023)
il-Migja tal-Istatwa tal-Qalb ta Gesu fil-Bazilika ta San Gorg (4 ta Gunju 2023)
Quddiesa Solenni fil-Katidral (3 ta Gunju 2023)
Pellegrinagg lejn il-Knisja Katidrali tal-Assunta (2 ta Gunju 2023)
Quddiesa tal-Istudenti tas-Seminarju Minuri (2 ta Gunju 2023)
Jum il-Hrug min-Nicca (1 ta Gunju 2023)
9 Gimghat tal-Qalb ta Gesu (2023)
Dimostrazzjoni ta' Kristu Rxoxt (Data 9 ta' April 2023)
Sibt il-Ghid (Data 8 ta' April 2023)
Il-Gimgha l-Kbira (Data 7 ta' April 2023)
Hamis ix-Xirka (Data 6 ta' April 2023)
The Greatest Enigma of the Cross (5 ta April 2023)
Hadd il-Palm (2 ta April 2023)
Purcissjoni Pagent tal-Passjoni (31 ta Marzu 2023)
Jum il-Konsagrazzjoni u Ftuh tac-Centinarju (29 ta Jannar 2023)