Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ritratti

id-Disa Gimghat tal-Qalb ta Gesu (2021)
Is-Sibt il-Ghid (3 ta April 2021)
il-Gimgha l-Kbira (2 ta April 2021)
Hamis ix-Xirka (1 ta April 2021)
il-116 Anniversarju tal-Konsagrazzjoni
Milied 2020
Novena tal-Milied (2020)
Liturgika ta' Sant' Andrija (30 ta' Novembru 2020)
Il-Vgili tas-Solennita ta' Sant' Andrija (29 ta' Novembru 2020)
Tridu ta' Sant Andrija 2020
Is-Solennita tal-Qalb ta' Gesu (19 ta' Gunju 2020)
Quddiesa tal-Vgili (18 ta Gunju 2020)
Ewwel Gimgha tal-Qalb ta Gesu
Gimgha Mqaddsa (2020)
Party tat-Tfal (27 ta Dicembru 2019)
Vgili tal-Milied (2019)
Concert mit-tfal tad-Duttrina (23 ta' Dicembru 2019)
Novena tal-Milied
Jum il-festa Parrokkjali tal-Appostlu Sant' Andrija, Patrun tal-Parrocca (1 ta' Dicembru 2019)
Pussess tal-Kappillan Simon Mario Cachia (30 ta' Novembru 2019)
Vgili tas-Solennita (29 ta' Novembru 2019)
Mument ghaziz (28 ta' Novembru 2019)
Tridu f'gieh Sant' Andrija (2019)
Pellegrinagg parrokkjali lejn ic-Cimiterju (25 ta' Novembru 2019)
Hrug tal-istatwi tal-Qalb ta' Gesu u Sant' Andrija min-nicca (24 ta Novembru 2019)
Purcissjoni tal-Madonna tar-Ruzarju (6 ta Ottubru 2019)
Radd il-Hajr lil Ex Kappillan Fr John Muscat (29 ta'Settembru 2019)
Ftuh tas-Sena Skolastika
Sportsfest 2019
Festa tas-Salvatur (6 ta Awwissu 2019)
Liturgika tal-Qalb ta' Gesu (28 ta Gunju 2019)
Kwaranturi (2019)
Dimostrazzjoni (14 ta Gunju 2019)
Lejlet il-Festa (15 ta Gunju 2019)
Jum il-Festa (16 ta' Gunju 2019)
Tridu tal-Qalb ta Gesu (2019)
60 Anniversarju mill-Ordinazzjoni Sacerdotali ta' Dun Ruzar Borg (11 ta' Gunju 2019)
Vestizzjoni tal-Abbatini l-Godda (8 ta' Gunju 2019)
BBQ tal-Festa (6 ta Gunju 2019)
hrug tal-Vara min Nicca (31 ta Mejju 2019)
Disa Gimghat tal-Qalb ta' Gesu 2019
Dimostrazzjoni bir-Irxoxt (21 ta April 2019)
Sibt il-Ghid (20 ta April 2019)
Gimgha il-Kbira (19 ta April 2019)
Play Ikkundannat (17 ta' April 2019)
Quddiesa u Purcissjoni tad-Duluri (12 ta April 2019)