Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Innu popolari

Lill-Qalb ta' Gesu - Fontana

Versi : Patri Akkursju

Muzika: Mro. Sunny Galea

Ejjew, innu lill-Imhabba

Inkantaw ilkoll flimkien

Lil min tana Qalbu kollha

Gieh jinghata kullimkien.

 

Rit: Ejjew mela nerfghu qalbna

Lejn il-Ghajn ta' kull virtu

L-eqdes innu t'imhabbitna

Lill-Qalb ninsgu ta' Gesu.

 

Il-Qalb t'Alla sa minn dejjem

Wara l-bniedem b'herqa griet

Sakemm tieghu sura hadet

U bl-imhabba dlonk infniet.

 

Rit:

Sa min-nieqa Gesu Kristu

It-Triq qabad tat-tbatija,

Fuq Salib ried itemm hajtu

Biex jifdina minn kull htija.

 

Rit:

Fl-ahhar b'lanza qalbu nifdu

Id-Demm hareg bhal nixxiegha

Taghha l-gerha saret nieqa

B'risq il-knisja Nisranija.

 

Rit:

Biex il-Qalb tal-bniedem Alla

Ukoll f'Ghawdex tron ikollha

Triq il-Ghajn parrocca gdida

F'Gieh dil-Qalb rajna titgholla.

 

Rit:

 

Minn hemm Kristu beda jsaltan

Fuq il-gmiel tal-Gzira Ghawdxija

Hekk inbidlet l-Ghajn il-Kbira

F'Ghajn ta' gid u ta' qdusija.

 

Rit: