Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Antifona tal-Qalb ta’ Ġesu

"Izda meta waslu ghal Gesu', billi raw li kien ga mejjet, ma kisrulux riglejh. Madanakollu wiehed mis-suldati  nifidlu genbu b'lanza, u minnufih hareg demm u ilma."
Gwanni 19, 33-34

Ad Jesum autem cum venissent, ut viderumt eum jam mortuum, non freferunt ejus crura; sed unus militun lancea latus ejus aperuit, et contino exivit sanguis et aqua.
Ioaunes 19, 33-34