Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ritratti

Jum il-Konsagrazzjoni u Ftuh tac-Centinarju (29 ta Jannar 2023)