Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Programm tal-Pellegrinagg Storiku tac-Centinarju fil-Parrocci