Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Id-Disa Gimghat tal-Qalb ta Gesu