Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

s-Solennita tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja