Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Festa San Mikiel