Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Is-Solennità ta' Marija Omm Alla. Festa kkmandata.

Il-Hamis 31: Adorazzjoni solenni mis-7.30 sal-11.30am. Fis-6.00pm, Koncelebrazzjoni ta' radd il-hajr fi tmiem is-sena, bil-kant tat-Te Deum. Janima l-Chorus Urbanus.

Il-Gimgha 1: Quddies fis-6.15am, 8.30am, 10.30am u 4.30pm.

Ritratt: Id-dehra lil San Gejtanu (dettall), xoghol Wistin Camilleri. L-istatwa tal-Madonna bil-Bambin tinhareg ghall-qima f'din il-festa wkoll.