Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

MASKRA GDIDA mahruga mill-Parrocca.