Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Tberik tal-Ghalliema, LSEs u Staff fl-Iskejjel