Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ufficcju Parrokkjali ser ikun maghluq f'dawn il-granet u hinijiet