Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Celebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina u tal-Grizma tal-Isqof