Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Avviz importanti dwar il-funerali fil-Fontana