Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Talba lil Sant Andrija Appostlu