Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Nitolbu r-Ruzarju flimkien lil Ommna Ta' Pinu