Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Quddies fis-Santwarju taghna f'Jum San Pawl