Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Solennita fl-Anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja