Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Il-komunita nisranija tal-Fontana ticcelebra b'ferh lill-Qalb ta' Gesu u lil Sant' Andrija Appostlu