Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ahbar sabiha ghall-Parrocca taghna

Dun Joseph Attard, qassis zaghzugh miz-Zebbug, illum gie mibghut iservi fil-Parrocca taghna u ha jibda b'mod immedjat.

Merhba fostna Dun Joseph! Il-Qalb ta' Gesu' tilqghek u tbierkek!