Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Damask tal-Palma

gie nnutat li d-damask tal-palma li jintrama fil-festi l-kbar qdiem u qed igarrab diversi hsarat. Grazzi lil dawk il-persuni li offrew jixtru metru damask tal-palma biex inkunu nistghu nibdew nintervjenu ha nirrangawh. Kull metru jiswa 80 Euro. Min jixtieq jghin billi jixtri metru, ikellem lill-kappillan jew lis-Sagristan