Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Restawr tal-faccata tal-Knisja u ta Zuntier

Kif tistgħu taraw il-Proġett il-kbir tar-restawr tal-faċċata, tal-ġnub u taz-zuntier tas-Santwarju issa reġa' mexa biċċa. Iz-zuntier kważi lest.


Diġa' sar ħafna xogħol u diġa' nġabru ħafna flus. Imma fadal xi jsir u fadal x'niġbru. Fil-fatt, kif issibu fuq il-Bullettin, fadal mat-€23.900 x'jinġabru biex inkunu ħallasna l-persentaġġ li għandna nħallsu.

Għalhekk kull għajnuna hija ferm apprezzata. Bil-għajnuna ta' Alla u bil-ġenerożita' tal-komunita' naslu żgur.