Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Programm ufficcjali tal-Festa Tradizzjonali tas-Salvatur Fontana.