Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ic-Celebrazzjonijiet fl-Ghajn il-Kbira f'gieh il-Milied ta' Sidna Gesu Kristu