Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Merħba fis-Sit tal-Parroċċa tal-Qalb ta' Ġesù

Nistednukom biex ssibu dan is-sit ghal-qalbkom. Permezz tieghu tistghu timxu il-mixja tal-fidi fl-attivitajiet u celebrazzjonijiet li jsiru fil-parrocca taghna tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu, Ghawdex.

J'alla ssibu l-hena u il-mistrieh ta' qalbkom fil-hniena nfinita tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu u tberikom.

l-Ewwel Gimgha tax-XaharFontana Sports Fest BBQPasta NightSports Fest 2022Pellegrinagg f'Riglejn Santa MarijaKwaranturi u Festa LiturgikaFesta TfalBBQ tal-FestaProgramm tal-Festa tal-Qalb ta' Gesu 2022PENNANTS U STICKERS GODDA.

Il-pennants ghal mal-mirja tal-karozzi, bix-xbihat tal-Qalb ta' Gesù u ta' Sant'Andrija, jinbighu €8.00. L-istickers (normali jew adattati biex jitwahhlu mal-hgieg minn gewwa ghal barra) jinbighu €1.00. Idhlu fis-sagristija. Tkunu tghinu l-knisja.


Ix-Xahar ta Mejju fil-FontanaPasta NightId-Disa Gimghat tal-Qalb ta GesuIl-Gimgha MqaddsaStedina ghat-Tfal u l-Familji kollhaEzercizzi ghal Kulhaddil-Gimghat FilghaxijaL-Ebgha tal-Irmied

u bidu tar-Randan Imqaddes


Pizza Take Aways-Solennita tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja

u tifrah bil-migja tar-Relikwija tal-Beatu Carlo Acutis