Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Merħba fis-Sit tal-Parroċċa tal-Qalb ta' Ġesù

Nistednukom biex ssibu dan is-sit ghal-qalbkom. Permezz tieghu tistghu timxu il-mixja tal-fidi fl-attivitajiet u celebrazzjonijiet li jsiru fil-parrocca taghna tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu, Ghawdex.

J'alla ssibu l-hena u il-mistrieh ta' qalbkom fil-hniena nfinita tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu u tberikom.

il-Hadd 19 ta' Marzu 2023Il-Purcissjoni - Pageant tal-PassjoniL-Ezercizzi ghal KulhaddL-Ewwel Gimgha tax-XaharMument Spiritwali u Komunitarju fuq KemmunaIl-Gimghat tar-Randan FilghaxijaRandan 2023Tifkira SpecjaliGhajnuna Immedjata lill-Popli milquta fit-Turkija u s-SirjaSolennita tad-Dedikazzjoni tal-Knisja u l-Ftuh tac-CentinarjuPasta NightCar ShowNovena tal-MiliedProgramm tal-MiliedIkla tal-MiliedProgramm tal-Festa ta Sant' AndrijaIkla ta' Sant' AndrijaAvviz tal-Gabra ta Sant' AndrijaIl-Qaddisin KollhaIl-Fontana Ghammiela fil-KaritaBazaarl-Ewwel Gimgha tax-XaharFontana Sports Fest BBQPasta NightSports Fest 2022Pellegrinagg f'Riglejn Santa MarijaKwaranturi u Festa LiturgikaFesta TfalBBQ tal-FestaProgramm tal-Festa tal-Qalb ta' Gesu 2022