Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Merħba fis-Sit tal-Parroċċa tal-Qalb ta' Ġesù

Nistednukom biex ssibu dan is-sit għal-qalbkom. Permezz tiegħu tistgħu timxu il-mixja tal-fidi fl-attivitajiet u ċelebrazzjonijiet li jsiru fil-parroċċa tagħna tal-Qalb Mqaddsa ta' Ġesu, Għawdex.

J'alla ssibu l-hena u il-mistrieħ ta' qalbkom fil-ħniena nfinita tal-Qalb Mqaddsa ta' Ġesu u tberikom.

Carlo mill-Gdid FostnaId-Disa Gimghat 2024Festa Parrokkjali tar-RedenturIl-Gimgha Mqaddsa 2024Jum id-Duluri ta' Marija

u l-Purcissjoni tal-Passjoni fil-Parrocca taghna


Niccelebraw lil San Guzepp

Fis-Santwarju Taghna


Gimghat tar-Randan 2024Randan 2024