Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Merħba fis-Sit tal-Parroċċa tal-Qalb ta' Ġesù

Nistednukom biex ssibu dan is-sit għal-qalbkom. Permezz tiegħu tistgħu timxu il-mixja tal-fidi fl-attivitajiet u ċelebrazzjonijiet li jsiru fil-parroċċa tagħna tal-Qalb Mqaddsa ta' Ġesu, Għawdex.

J'alla ssibu l-hena u il-mistrieħ ta' qalbkom fil-ħniena nfinita tal-Qalb Mqaddsa ta' Ġesu u tberikom.

Gimghat tar-Randan 2024Randan 2024Jum id-Dedikazzjoni tas-Santwarju TaghnaIc-Celebrazzjonijiet fl-Ghajn il-Kbira f'gieh il-Milied ta' Sidna Gesu KristuIs-Sigra tal-KaritaL-Ikla tal-MiliedProgramm tal-Festa ta Sant Andrija 2023l-Ikla tal-Festa Sant' Andrija 2023Il-Jiem Gheziez tal-Bidu ta' NovembruNaghmlu Festa lill-Qaddisin KollhaTombla fis-Sala Parrokkjali

b'rizq il-Knisja


Niltaqghu Madwar il-Kelma t'AllaIl-Festa Parrokkjali tar-Ruzarju