Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ritratti

Tridu 2018

It-Tielet Jum tat-Tridu. Jum il-Vokazzjonijiet (il-Gimgha 15 ta' Gunju 2018)
It-Tieni Jum tat-Tridu. Jum l-Ghaqdiet (il-Hamis 14 ta' Gunju 2018)
Ewwel Jum tat-Tridu. Jum iz-Zghazagh (Erbgha 13 ta' Gunju 2018)
Jippriedka Dun Simon Cachia