Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ritratti

Solennita’ Liturġika tal-Qalb Mqaddsa ta’ Ġesù 3 ta Gunju 2016