Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ritratti

Quddiesa tal-Morda li fiha gie amministrat is-Sagrament tal-Grizma tal-Morda (18 ta' Gunju 2016)