Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ritratti

Liturgika tal-Qalb ta' Gesu (il-Gimgha 8 ta' Gunju 2018)

Siegha Adorazzjoni flimkien mas-Sacerdoti kollha tad-Djocesi.
Koncelebrazzjoni Pontifikali mmexxija mill-E.T. Mons isqof Mario Grech.
Purcissjoni bis-Sagrment Mqaddes immexxija mil-Vigarju Generali tad-Djocesi Mons Tarcisio Camilleri.