Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ritratti

Jum il-Festa Titulari (il-Hadd 17 ta' Gunju 2018)