Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ritratti

Celebrazzjoni Djocesana li saret fil-Knisja Taghna ghat-Tfal li se jaghmlu il-Grizma ta' Isqof ( 29 ta April 2016 )