Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ritratti

Lejliet il-Festa Parrokkjali (26 ta Novembru 2016)

Translazzjoni tar-Relikwija ta' Sant Andrija
Koncelebrazzjoni Solenni mmexxija minn Mons Ruzar Borg
Serata mill-Kummissjoni Zghazagh Fontana