Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ritratti

Hrug tal-istatwa Maestuza tal-Qalb ta' Gesu minn Nicca (1 ta' Gunju 2018)