Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Mons Isqof Mario Grech imexxi quddiesa ghall-Istudenti tas-Seminarju Minuri