Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

26 Anniversarju tal-Inkurunazzjoni tal-Inkwadru Titulari.

7:00pm:      Quddiesa ta’ Radd il-Hajr, konċelebrata mill-Kappillan Kan. John Muscat. Mistednin dawk kollha li ħadu sehem mil-organizzazzjoni tal-festa. Wara tiġi mbierka l-faċċata tal-knisja wara restawr estensiv li sar dan l-aħħar.