Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Ilum Il-Ġimgħa 31 ta’ Mejju: Is-Sitt Ġimgħa: Jum il-Fontanin.

7:00pm: Konċelebrazzjoni solenni mmexxija minn Mons Ruzar Borg bis-sehem tal-Fontanin li joqogħdu barra mill-parroċċa, animata mill-Kor Chorus Urbanus taħt it-tmexxija tas-Surmast Dr. John Galea.

7:45pm: Ħruġ tal-Istatwa Maestuża tal-Qalb ta’ Ġesù minn niċċa waqt il-kant tal-Innu Popolari, Kurunella u talb tal-ġemgħa. Wara bibita għal kulħadd fuq iz-zuntier.

9:00pm: Quddiesa u Kurunella.